Bedrijf verkopen, Agribusiness- en Food, Bedrijf kopen • Leestijd: 2 min

Meer overnames agribusiness- en foodtechnieksector verwacht

Geert Smets op 16 juni 2020

De Nederlandse Agribusiness- & Foodtechnieksector is al drie decennia volop in beweging vaak gedreven door beperkende omstandigheden en toenemende concurrentie. Onder andere globalisering, circulaire economie en internationale en intracommunautaire wet- en regelgeving hebben hier sterk aan bijgedragen.

De belangrijkste uitdagingen en ook kansen in de sector liggen op het gebied van:

  • Efficiëntere productie als gevolg van schaarste van water en grondstoffen, en beschikbaar landbouw- en veeteelt gebied
  • Voeden van de wereldbevolking
  • Robotisering
  • De invloed van maatschappelijk thema’s zoals voedselverspilling, duurzaamheid, dierenwelzijn en antibioticareductie

Overnames in de branche

Door de vooraanstaande positie van de Nederlandse Agribusiness- & Foodtechnieksector, is het niet verwonderlijk dat behoorlijk wat overnameactiviteiten geregistreerd worden. In onderstaand overzicht laten wij de M&A transacties zien in Nederland vanaf 2017 tot en met maart 2020. We zien dat in het topsegment van de sector een consolidatieslag gaande is.

tabel menaA&F techniek interessante targets voor Private Equity

Van de 22 getoonde transacties, is in 8 gevallen een rol weggelegd voor investeringspartijen. Het gaat om zowel minderheids- als meerderheidsbelangen. Bedrijven in de A&F-techniek blijken uitermate geschikt voor Private Equity participaties op basis van de volgende aspecten:

  • De groeipotentie in verband met de groeiende populatie en voedselconsumptie (en de onder “Trends en Ontwikkelingen” geschetste kansen op dat gebied);
  • De hoge actuele rendementen (ROIC uit de Top-25);
  • Internationale expansiemogelijkheden (export van A&F kennis alsmede van producten / machines) en daarmee kapitaalbehoefte.

Doordat bedrijven in Private Equity een kapitaalkrachtige (mede-)eigenaar krijgen, biedt deze combinatie vaak uitstekende kansen om (in het buitenland) te expanderen. Bedrijven worden succesvoller en PE-partijen realiseren een mooi rendement op hun investering, waardoor een win-win situatie ontstaat.

 

Verwachtingen M&A in de branche

Op grond van de sterke invloed van de geschetste trends en ontwikkelingen op het groeipotentieel van Nederlandse A&F-techniek en de zichtbaar toegevoegde waarde van financiële investeerders, is de verwachting dat de komende tijd meer M&A-transacties plaats zullen vinden.

Meer weten over de branche, trends, ontwikkelingen en welke bedrijven in deze branche financieel het best presteren? Vraag hier ons Onderzoeksrapport TOP 25 beste presterende bedrijven in de Agribusiness-  en Foodtechnieksector aan.

New call-to-action

Picture of Geert Smets

Geert Smets

Advisor Corporate Finance