Bedrijf verkopen, Bedrijf kopen • Leestijd: 4 min

Welke kopers zijn mogelijk geïnteresseerd in mijn bedrijf?

Peter Joosten op 14 juni 2021

In een verkoopproces is het belangrijk om vast te stellen welk type koper het beste bij uw onderneming past. Bent u op zoek naar de maximale verkoopopbrengst? Dit is voor veel ondernemers vaak toch het belangrijkste uitgangspunt. Maar wie de hoogste prijs biedt, is niet altijd de beste koper. De meer softe elementen als een gedeelde visie, borgen van de continuïteit, respect voor de bedrijfscultuur en de vereiste mate van betrokkenheid na de overname zijn vaak ook van wezenlijk belang. In dit artikel beschrijven wij de verschillende type kopers.

Kopers: beweegredenen en voor- en nadelen

Aeternus kenmerkt in een verkoopproces minimaal zeven, niet alles omvattende, kopersprofielen:

verschillende soorten kopers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Private Equity Partijen

pictogram 1-1

Deze partijen zijn meestal zeer ervaren in het kopen van bedrijven en kennen een stevige financiële basis. Het bestaande management blijft, veelal ook op verzoek van de Private Equity partij, vaak aan. Private Equity partijen laten het bedrijf na de overname veelal stand-alone en onder hun huidige naam, doordraaien. > Meer over onze kijk op Private Equity partijen lees je hier.

Strategische partijen

prictogram 3

Strategische partijen zijn uit op een hoger marktaandeel, meer (geografische) omzet, een klantenbestand dat ze goed kunnen uitrollen over hun huidig productaanbod of een (uniek) product waarover ze zelf nog niet beschikken. Strategische partijen zijn vaak directe concurrenten of zijn grotere bedrijven met meerdere deelnemingen. Een strategische koper wil het aangekochte bedrijf in de regel volledig integreren om maximale synergievoordelen te benutten.

Add-on Strategen

pictogram 5

Deze partijen kijken in de regel naar de klantdatabase en doen hierop aan kruisbestuiving. Ze willen hun producten aan uw klanten verkopen. Of ze zien juist kansen om uw product aan de eigen klantenkring te slijten.

Leveranciers

pictogram 2Het kan zijn dat een leverancier controle wil hebben over hun positie in de horizontale keten met hun eigen product. Door de overname van hun klant kan hij dit realiseren. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een overname door een leverancier vooral aan de orde is indien er sprake is van (wederzijdse) afhankelijkheden. Daarnaast is het tevens mogelijk dat een leverancier een bedrijf in de keten koopt om daarmee concurrentievoordeel te behouden of te behalen.

Klanten

pictogram 6Een klant wil minder afhankelijk worden van u als leverancier. De klant kan uw koper zijn als deze onafhankelijkheid een doel op zich is of indien de producten of diensten dermate uniek of niche zijn, dat het concurrentie technisch wenselijk is om deze producten enkel voor de groep beschikbaar te houden.

Internationale kopers

pictogram 7

Een internationale koper kan voor veel verkopende bedrijven een interessante optie zijn. Internationale kopers zijn vaak geïnteresseerd in maak- en handelsbedrijven maar ook in bedrijven welke reeds internationaal opereren of internationale klanten hebben. Indien de verkoper baat heeft bij internationale expansie, kunnen buitenlandse kopers vaak invulling geven aan deze groeipotentie of in een uitstekend distributie- en /of dealerkanaal.

Management buy-out (MBO)

pictogram 8Een medewerker of management lid binnen uw bedrijf wenst het bedrijf van u over te nemen. Financieel is dit vaak minder interessant omdat er weinig financiële slagkracht bij de koper zit. Een MBO komt voor als u als eigenaar een medewerker of management lid deze kans gunt. Of als het niet voorhanden ligt dat we in de markt een koper vinden.

Typen kopers en kenmerken in de overname

In onderstaand schema zetten we de verschillende typen kopers op een rij. We laten zien wat een verkoop opbrengt en in hoeverre de onderneming zijn identiteit behoudt. Ook verschilt de betrokkenheid van u als eigenaar na de verkoop per type koper.

type koper tabel

Een goede kopersanalyse leidt tot de beste verkoopdeal

Kortom, belangrijk is te analyseren bij welk type koper uw bedrijf het beste aansluit. Het doel van deze analyse is kopers te identificeren die het beste matchen met uw bedrijf en de hoogste waarde aan uw onderneming zullen toekennen. Samen met een van onze adviseurs sparren over een kopersanalyse voor uw bedrijf?

Meer weten over het vinden van de juiste koper?

Wilt u meer weten over de stappen in het verkoopproces, zoals ook de search naar de juiste koper? Vraag hier het volledige whitepaper op >> Het stappenplan naar de deal van uw leven

Bedrijf verkopen in acht stappen

Picture of Peter Joosten

Peter Joosten

Managing Partner